fbpx

I hope you enjoy this blog post.

If you want us to appraise your luxury watch, painting, classic car or jewellery for a loan, click here.

De geschiedenis van pandjeshuizen en onderpandleningen


De geschiedenis van pandjeshuizen en onderpandleningen beslaat een periode van meer dan 3000 jaar, met de eerste pandjeshuizen die in China zijn opgericht om laagbetaalde arbeiders en boeren toegang te geven tot kortlopend krediet. Pandjeshuizen waren ook een bekend gezicht voor burgers in het oude Griekenland en het Romeinse rijk; inderdaad het woord pion is afgeleid van het Latijnse woord “patinum”, wat verpanden betekent. Door de eeuwen heen heeft iedereen die snel contant geld en waardevolle spullen nodig heeft om als beveiliging te kunnen fungeren, toegang gekregen tot de diensten van een pandjesbaas om hun waardeartikelen in te wisselen voor voorschotten op contante leningen, met daarbovenop nog eens de rentetarieven. Net als vandaag, als klanten hun leningen plus rente niet terugbetalen, behield de pandjesbaas de goederen om door te verkopen of te veilen aan een andere koper.
ollaterale leningen – of pandjeshuizen – is een van ’s werelds oudste beroepen en bestaat al eeuwen in een of andere vorm. Vanaf 5 e Eeuwenlang China tot op de dag van vandaag gebruiken mensen al eeuwenlang items als onderpand voor een lening. Mensen met waardevolle voorwerpen die als onderpand dienen te worden gebruikt, zijn al eeuwenlang in staat leningen af te sluiten tegen voorwerpen tegen hun geldwaarde. Bij New Bond Street Pawnbrokers zijn we een modern pandjeshuis, maar we maken er een punt van onze geschiedenis te kennen. Hier is de volledige geschiedenis van het verstrekken van onderpand, van de begindagen tot op de dag van vandaag.

Chinese afkomst

collateral lending

’s Werelds eerste pandjesbaas verscheen in Chinese boeddhistische kloosters tijdens de 5 e Eeuw, eigendom van en geëxploiteerd door monniken. Soms werden deze zakelijke ondernemingen opgericht door vermogende particulieren als samenwerkingsverband met kloosters, omdat kloosters soms vrijgesteld waren van belastingen. Hoewel dit de vroegst geregistreerde voorbeelden van pandjeshuizen zijn, is het heel goed mogelijk dat pandjeshuizen al lang voor die tijd in een of andere vorm bestonden.

Pandjeshuizen in Europa

collateral lending

Pandjeshuizen bereikte Europa toen het Romeinse rijk op het hoogtepunt van zijn macht was. De invloed van het rijk op het moderne pandjeshuis kan niet worden onderschat; veel van de hedendaagse wetten die de pandjeshuizen beheersen, hebben hun wortels in oude Romeinse wetten. Dat wil echter niet zeggen dat de wetten van de Romeinen letterlijk zijn overgenomen. In het Romeinse Rijk waren er strikte regels over wat je wel en niet mocht meenemen naar een pandjesbaas om als onderpand te gebruiken voor een lening, die in de wet waren vastgelegd. Kleding, meubels en landbouwwerktuigen mochten niet als onderpand worden gebruikt. Deze regel is niet van toepassing op de moderne pandjesbaas, en – inderdaad – antiek meubilair is vaak een gebruikelijke keuze voor mensen die een item aan een pandjesbaas verpanden.

Pandjeskoop en religie

In de begindagen van het pandjeshuis mochten joden en christenen geen geld lenen en profiteren van renteaflossingen. Onder het jodendom wordt het vragen van rente op leningen geclassificeerd als een van de ergste zonden in het oudtestamentische boek Ezechiël. De Thora en Talmoed moedigen echter beide het uitlenen van geld en goederen aan andere Joden aan, zolang er maar geen rente in rekening wordt gebracht. Rentedragende leningen van joden aan niet-joodse personen waren echter niet verboden. Het was christenen ook verboden rentedragende leningen en voorschotten te verstrekken tot de tijd van de protestantse Reformatie, hoewel er veel gevallen waren waarin dit bijbelse verbod werd genegeerd. Inderdaad, de Franciscaanse kerk mocht woeker uitoefenen om de armen te helpen.

Pandjeshuizen in de Middeleeuwen

In zijn oorspronkelijke vorm was “monts de piete” een vorm van basispandenbemiddeling opgezet door de Romeinse pausen om geld te lenen aan de armen en deze leningen zouden geen rente opbrengen en zouden worden gedekt door de waarde van pandrechten, zoals kleding of apparatuur. Het is duidelijk dat de oorspronkelijke vestigingen geld kosten om te exploiteren en geen winst maakten, dus werd het gebruikelijker om rente op de leningen in rekening te brengen om de kosten en operationele kosten te dekken. Vanuit zijn bescheiden wortels in Italië begon het pandjeshuis dat rente vroeg voor leningen zich over heel Europa te verspreiden. Tegen het jaar 1622 werden pandjeshuizen opgericht in Gent, Amsterdam en Brussel en de meeste grote Europese steden volgden deze trend al snel.

Middeleeuws Italië

collateral lending

De ontwikkeling van het verstrekken van onderpand zoals we dat nu kennen, werd enorm versneld in het middeleeuwse Italië, waar de kooplieden uit de regio Lombardije – velen van hen verbonden aan de rijke Medici-familie – hielpen om de praktijk over Europa te verspreiden. De Lombardische kooplieden worden ook gecrediteerd voor de creatie van het pandjeshuissymbool van drie gouden ballen – oorspronkelijk drie gouden munten – dat buiten hun winkels werd opgehangen. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot het wereldwijd erkende teken van de pandjesbaas.

Op dat moment was de praktijk controversieel, maar in de 16 e Eeuw, paus Leo X verklaarde dat pandjeshuizen een wettelijk erkend beroep is in heel het katholieke Europa, en dat iedereen die de wettigheid of moraliteit ervan in twijfel trekt, geëxcommuniceerd kan worden. Deze uitspraak zorgde ervoor dat de praktijk van pandjeshuizen jarenlang verankerd raakte in het weefsel van het Europese financiële leven.

de LombardenDe oorsprong van Lombard banking vloeit ook voort uit de oorspronkelijke “monts de piete” pandjeshuismakelaars en begon in de rijke regio Lombardije in Italië. Pandjeshuizen werden op het hele vasteland van Europa en het Verenigd Koninkrijk bekend als Lombarden en het is nog steeds mogelijk om Lombard Streets en Lombard Alleys in grote steden over de hele wereld te vinden, wat betekent dat ze ooit de locatie waren voor prominente pandjeshuizen. Lombard-kredietpraktijken zijn vandaag de dag nog steeds relevant en de meeste grote banken zullen leningen verstrekken tegen verhandelbare effecten met behulp van hun beveiligde leningprocedures. De drie gouden ballen die pandjeshuizen symboliseren, waren oorspronkelijk een symbool van de Lombardische pandjesbanken en de Medici-familie van Florence, maar zijn nu synoniem geworden met pandjesbaasjes over de hele wereld.

Middeleeuws Groot-Brittannië

collateral lending

Het concept van onderpand lenen arriveerde in Groot-Brittannië tijdens de Normandische invasie van 1066, maar pas toen de Lombardische kooplieden later arriveerden, groeide de populariteit van de praktijk. De Lombardische kooplieden hadden in de middeleeuwen een aantal prominente klanten, waaronder Edward III en Henry V, die beiden koninklijke artefacten verpandden om hun oorlogen met Frankrijk te financieren. De Lombardische kooplieden kregen veel argwaan te verduren van de heersende klassen en het gewone volk, maar hun populariteit groeide en groeide gedurende deze tijd tot het punt waarop ze een vast onderdeel van de financiële sector van Londen werden. Inderdaad, de kooplieden lieten zo’n indruk op de City of London achter dat er een straat naar hen werd vernoemd; Lombardstraat.

In het Verenigd Koninkrijk, pandjesbaas nodig om een vergunning te krijgen vanaf het jaar 1785 en daarna. De licentie van een pandjesbaas kost £ 10 in de regio Londen en £ 5 in de provincies, met een toegestane vaste rente van 0,5% per maand en een maximale leentermijn van een jaar. De wetgeving heeft 75 jaar goed gewerkt, met enkele wijzigingen in de algemene voorwaarden, maar werd vernietigd door de Pawnbroker’s License Law van 1872, die veel van de wetten overnam die vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn op pandjeshuizen.

Vandaag

collateral lending

Tegenwoordig zijn onderpandleningen een algemeen geaccepteerde methode die mensen gebruiken om de geldwaarde van hun kostbaarheden te ontgrendelen, zoals: beeldende kunst of horloges . In steden in bijna elk land in Europa en de westerse wereld is het teken van de pandjesbaas zichtbaar in de winkelstraat en betekent dit een plaats waar klanten onderpandleningen kunnen krijgen tegen hun kostbaarheden.

De rol in de geschiedenis van pandjeshuizen aan de rijken en beroemdheden


Er zijn veel verhalen over pandjeshuizen in de geschiedenis. Koning Edward III van Engeland gebruikte regelmatig pandjesbaasjes om zijn heerschappij te financieren, waarbij hij zijn juwelen in het jaar 1388 beroemd verpandde om de oorlog tegen Frankrijk te financieren. Er wordt ook gezegd dat koningin Isabella van Spanje haar sieraden verpandde om Christoffel Columbus te financieren tijdens zijn expedities naar de Nieuwe Wereld. Charles I van Engeland richtte zijn eigen Lombardische bankonderneming op om zijn oorlog tegen Oliver Cromwell te financieren, terwijl Cromwell alle pandjeshuizen ontbond toen hij Lord Protector of England werd. Artikel 27 van het Royal Charter dat in 1694 de Bank of England oprichtte, beschrijft duidelijk een banksysteem dat gebaseerd is op de principes van verpanding.

In onze moderne tijd zijn veel pandjeshuizen de bewaarplaatsen van de geschiedenis geworden diamanten , waardevol antiek , kostbare edelstenen , sieraden en meubels die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

 

Waar komt het symbool van de pandjesbaas vandaan?

 

pawnbroker

 

De heropleving van het pandjeshuis in het afgelopen decennium betekent dat de kenmerkende drie gouden ballen – het universele symbool van het pandjeshuis – weer een veelvoorkomend beeld zijn in onze winkelstraten. Het hierboven getoonde symbool is onlosmakelijk verbonden met de Italiaanse regio Lombardije, net als de pandjeshuizen zelf.

Hoewel het pandjeshuis in een of andere vorm al meer dan duizend jaar bestaat, zou de opkomst van het Lombardische bankwezen in de 15e eeuw het pandjeshuis in elke grote stad in heel Europa op de voorgrond brengen. Hun invloed was zo groot dat veel Europese steden nog steeds een straat hebben die naar de praktijk is vernoemd, zoals Lombard Street in de City of London.

Waarom is het symbool drie gouden bollen?

Van Lombardische bankiers in de Italiaanse regio Lombardije en daarbuiten was bekend dat ze het herkenbare symbool buiten hun pand hingen om ze te markeren voor potentiële klanten. Een populaire theorie is dat het symbool aanvankelijk drie gouden munten was – een directe verwijzing naar hun handel – maar later werd veranderd in bollen om het gemakkelijker te kunnen zien.

De invloed van de Medici-familie

Een andere theorie over de oprichting van het symbool van de pandjesbaas is toegeschreven aan de Medici-familie. De invloed van de familie kan niet worden onderschat – sommigen beweren dat ze op hun hoogtepunt de rijkste familie van Europa waren en die rijkdom gebruikten om politieke invloed te kopen. Een familie die fortuin verdiende met bankieren, een aantal pandjeshuizen in Florence droegen bij aan hun rijkdom.

Sommigen beweren dat het symbool een bewerking was van de top van House Medici, die een aantal bollen bevatte. De onderste drie bollen, die je op de onderstaande kam kunt zien, bevinden zich in dezelfde formatie als die in het hedendaagse pandjeshuissymbool.

Coat_of_arms_of_the_House_of_de'_Medici

 

Het argument gaat dat de invloed van de Medici op het bankwezen betekende dat een deel van hun top synoniem werd met de financiële sector in het algemeen, voordat ze alleen werden geassocieerd met pandjeshuizen. Het is een overtuigend argument, tenslotte leidde House Medici de Medici Bank, die lange tijd Europa’s rijkste en meest gerespecteerde financiële instelling was.

Invloedrijk voor de moderne tijd

Wat de waarheid ook is, de brede financiële invloed van de Medici-familie betekende dat het symbool dat in het middeleeuwse en renaissance-Italië werd gebruikt, tot op de dag van vandaag blijft bestaan. Het is zeker zo dat de oorsprong van het symbool diep geworteld is in de financiële geschiedenis van de welvarende Italiaanse regio Lombardije. De welvarende geschiedenis van de regio gaat door tot in de moderne tijd – het blijft de rijkste en dichtstbevolkte regio van Italië.

Historici zijn erin geslaagd de oorsprong van het symbool te herleiden tot het middeleeuwse Lombardije, en de Medici-familie speelde duidelijk een grote rol, maar de fijnere details staan meer open voor discussie. Dus eigenlijk is de jury eruit.

Het symbool moderniseren

Zoals met de hele geschiedenis, zijn er verschillende theorieën over de oorsprong van het pandjeshuis. Eén ding is echter zeker; de industrie ondergaat momenteel een heropleving en het symbool evolueert mee.

Bij New Bond Street Pawnbrokers hebben we gekozen voor een iets meer minimalistische kijk op het traditionele ontwerp, waarbij we duidelijk adverteren dat we een pandjesbaas zijn op een smaakvolle en discrete manier. Naarmate de industrie evolueert, verandert ook het symbool. Kijk hieronder:

NBSP

 

Onderpand lenen uitgelegd

 

Onderpand is een actief dat een persoon of bedrijf helpt een lening te krijgen tegen luxe activa zoals: antiek , lekkere wijn , luxe tassen , klassieke auto’s , of zeldzame boeken . Wanneer geld wordt geleend, wordt een afspraak gemaakt (vaak in de kleine lettertjes) dat de geldschieter iets van de persoon die de lening aangaat, kan afnemen en verkopen om zijn geld terug te verdienen, als er duidelijk niet wordt afgelost zoals overeengekomen in het contract. Onderpand vergroot vaak iemands kansen om een grotere lening te krijgen, en het vergroot ook de kans op goedkeuring als het moeilijk blijkt om een lening te krijgen.

Een onderpand van onderpand geeft de geldschieter het gevoel dat hij minder risico neemt, en daarom is er waarschijnlijk een betere rente voor de lening. Lees verder om meer te weten te komen over het verstrekken van onderpand.


Hoe werkt het lenen van onderpand?

collateral lending
Onderpand is vaak een vereiste wanneer de geldschieter extra zekerheid nodig heeft dat hij niet al zijn geld zal verliezen door het verstrekken van een lening. Als een actief als onderpand wordt verpand, krijgt de geldschieter het recht om actie te ondernemen als de klant de overeengekomen betalingen op de lening niet nakomt. De actie die ze ondernemen is om beslag te leggen op het actief dat als onderpand was verpand, dat actief te verkopen en de opbrengst van de verkoop te gebruiken om de lening volledig af te betalen.

Het proces verloopt over het algemeen als volgt:

1. Een item kiezen als onderpand
2. Waardering van de als onderpand te verpanden activa
3. Aanbod van lening wordt gedaan op basis van de taxatie
4. Aanvaarding van de lening, waarbij een contract wordt opgesteld met alle voorwaarden en zekerheden onder de hoede van de kredietgever worden genomen.
5. Leenperiode, waarin u het geld besteedt zoals u dat wilt en het aflossingsschema volgt dat in het contract is afgesproken.
6. Einde van de uitleenperiode, waarbij uw onderpand wordt teruggegeven als u de schuld volledig heeft afbetaald. Indien nodig kunt u onderhandelen over een verlenging van de lening.

Een onderpandlening staat in contrast met een ongedekte lening, waarbij de enige bevoegdheden die een geldschieter heeft als u niet terugbetaalt, in strijd is met uw kredietwaardigheid en/of juridische stappen tegen u zet.

Eerst en vooral zullen kredietverstrekkers er altijd de voorkeur aan geven hun investering terug te verdienen wanneer ze een lening goedkeuren. Het is nooit hun wens om een gerechtelijke procedure tot aan uw deur te forceren, dus zullen ze vaak proberen om zekerheden te betrekken als veiligheidsmaatregel in het geval dat het misgaat. In het ideale geval willen ze ook niet de weg bewandelen om uw onderpand in beslag te nemen – hun primaire bedrijfsmechanismen zijn niet het bezit, huren en verkopen van onroerend goed – maar vaak blijkt dat het eenvoudigste en handigste bezit om te beschermen hun investering.

Wat kan als onderpand worden gebruikt?

collateral lending
Elk actief dat uw geldschieter als onderpand accepteert en dat wettelijk is toegestaan, kan worden verpand. Als algemene regel geldt dat kredietverstrekkers er altijd de voorkeur aan geven activa te accepteren die eenvoudig te waarderen zijn en die in geld kunnen worden omgezet als de omstandigheden dit vereisen. In deze gedachtegang is geld op een spaarrekening erg aantrekkelijk als onderpand, omdat de waarde ervan definitief is en het heel gemakkelijk te innen is. Enkele andere veelvoorkomende vormen van onderpand zijn:

– Eigendom (inclusief overwaarde in een woning)
– Auto’s
– Kasrekeningen (meestal zijn pensioenrekeningen hierin niet opgenomen, maar er zijn uitzonderingen)
– Investeringen
– Hardware en machines
– Waardevolle, verzamelobjecten en antiek
– Verzekeringsbeleid
– Toekomstige betalingen van klanten, ook wel vorderingen genoemd

Zelfs in het geval van een zakelijke lening, kan een persoon zijn eigen persoonlijke bezittingen (zoals een gezinswoning) verpanden als onderdeel van een persoonlijke garantie bij zijn geldschieter.

Waardering van uw vermogen

collateral lending

Over het algemeen zal de geldschieter u een lening aanbieden die lager is dan de waarde van het goed dat u in pand geeft. Op sommige activa kunnen hoge kortingen op hun waarde worden toegepast. Dit is om hun kansen te vergroten om al hun geld terug te krijgen in het geval dat het als onderpand verpande activa in waarde daalt.

Bij het onderhandelen over een leningaanvraag zullen kredietverstrekkers meestal een acceptabele lening-naar-waarde (LTV) -ratio noemen. Dit zou betekenen dat als u bijvoorbeeld leent tegen de waarde van uw huis, kredietverstrekkers een LTV tot 80 procent kunnen specificeren. Dit zou betekenen dat als uw eigendom £ 100.000 waard is, u tot £ 80.000 kunt lenen.

Als uw verpande activa in waarde dalen, moet u mogelijk extra activa verpanden om een onderpand lening. Evenzo blijft u volledig aansprakelijk voor het resterende saldo van uw lening, zelfs als uw geldschieter beslag legt op uw activa en ze verkoopt voor een bedrag dat kleiner is dan wat u verschuldigd bent. De kredietverstrekker kan eventueel nog openstaand tekort incasseren door juridische stappen te ondernemen.

Soorten onderpandleningen

collateral lending

Onderpandleningen kunnen op verschillende plaatsen komen. Ze worden minstens zo vaak gebruikt voor zakelijke leningen als voor persoonlijke leningen. Veel nieuwe bedrijven, die geen bewezen financiële staat van dienst hebben, zijn verplicht zekerheden te verpanden, waaronder mogelijk persoonlijke bezittingen van de bedrijfseigenaren.

Soms kunt u het ding dat u koopt verpanden met een lening als onderpand. Dit is soms het geval bij premiegefinancierde levensverzekeringen; de kredietverstrekker en de verzekeraar werken vaak samen om tegelijkertijd een polis en een onderpand te verstrekken.

Een huis dat op financiering is gekocht, werkt op dezelfde manier: het onroerend goed stelt de lening veilig en de geldschieter kan het onroerend goed in beslag nemen als het aflossingsplan mislukt. Er zijn ook enkele onderpandleningen die zijn ontworpen voor mensen met een slechte kredietwaardigheid. Deze leningen zijn vaak duur om veilig te stellen en zouden een laatste redmiddel moeten zijn. Ze zijn er in vele vormen en kunnen zware gevolgen hebben als u niet terugbetaalt.

New Bond Street Pawnbrokers is gelegen in het centrum van Mayfair en biedt vertrouwelijke pandjeshuizen en onderpandleningen voor een verscheidenheid aan verzamelobjecten. We helpen financiële oplossingen te bieden aan onze exclusieve klantenkring en hebben een schat aan ervaring in het verstrekken van leningen voor een reeks mooie persoonlijke bezittingen, zoals beeldende kunst, kostbare juwelen en heerlijke wijnen.

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal) Español (Spaans) Български (Bulgaars) 简体中文 (Vereenvoudigd Chinees) 繁體中文 (Traditioneel Chinees) hrvatski (Kroatisch) Čeština (Tsjechisch) Dansk (Deens) हिन्दी (Hindi) Magyar (Hongaars) Latviešu (Lets) polski (Pools) Português (Portugees, Brazilië) Română (Roemeens) Русский (Russisch) Slovenčina (Slavisch) Slovenščina (Sloveens) Svenska (Zweeds) Türkçe (Turks) Українська (Oekraïens) Albanian (Albaans) Հայերեն (Armeens) Eesti (Ests) Suomi (Fins) Ελληνικά (Grieks) Íslenska (Ijslands) Indonesia (Indonesisch) 日本語 (Japans) 한국어 (Koreaans) Lietuvių (Litouws) Norsk bokmål (Noors Bokmål) српски (Servisch) TamilBe the first to add a comment!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority

Sign-up for our Monthly Newsletter

Fantastic articles and videos, from Most Expensive Luxury Assets to "Top 5" Lists!